KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM

 

 

 


1. Aqidah Rabbaniyah

 

            Aqidah rabbaniyyah bererti kepunyaan tuhan yang bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah. Ia bukan aqidah yang direka di dalam mana-mana muktamar, bukan daripada rekaan anak murid Nabi Muhammad atau direka oleh mana-mana pembesar dalam agama seperti yang pernah dilakukan oleh St. Paul dalam agama Nasrani sehingga dinamakan oleh penulis- penulis Barat sebagai Kristian Paulus.

 

2. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah

    semula jadi manusia

 

            sekiranya manusia memerlukan kepada tuntutan kebendaan yang boleh menampung hidupnya dari segi jasmani, dan begirtulah juga ia memerlukan kepada tuntutan untuk kesempurnaan rohaniahnya. Perasaan atau naluri- naluri seperti perasaan takut, gerun, kasih sayang, belas kasihan, rasa senang, lazat dan gembira semuanya merupakan jalan-jalan yang membawa kepada ketinggian jiwa dan rohaniah manusia yang tidak boleh seorang itu mencapai tangga kesempurnaan dalam hal tersebut kecuali apabila mengenal Allah.

 

Ertinya manusia ini dari segi kerohanianya ia telah menerima konsep ketuhanan sejak daripada mereka berada di dalam kandungan Ibu, tetapi akibat daripada  kedegilan dan kesombongan manusia maka mereka tidak mahu menerima konsep ketuhanan ini. Allah telah menyatakan dalam firmanNya :

 

" "

Ertinya: Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka ( seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami).

 

                                            (Al-A`raf: 172)

Sepanjang sejarah hidup umat manusia seluruhnya tidak pernah sunyi dalam kehidupan mereka untuk tidak menyembah Allah walaupun dengan berbagai cara dan keadaan yang mereka lakukan. Mereka hanya berselisih dalam `approach` aqidah mengenai Allah, tetapi mereka tidak berselisih, baik di zaman lampau atau moden ini tentang kewujudan Allah.

 

            Seorang lelaki pernah bertanya kepada Jaafar As- Sadiq r.a berkenaan Allah. Untuk menjawabnya ia bertanya kembali:

           

Tidak pernahkah anda belayar di

 laut?

           

Pernah, jawab orang itu.

 

Pernahkah anda dilanda ribut    

 taufan?

 

ya pernah, jawabya lagi.

 

Pada ketika itu, adakah anda putus    harapan daripada kelasi-kelasi dan alat-alat penyelamat?

 

Ya ada, jawab orang itu.

 

Itulah dia Allah SWT.

 

            Keadaan dan peristiwa yang seperti inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran:

 

" "

 

Ertinya: Dan apbila kamu ditimpa di lautan nescayalah hilanglah siapa yang kamu seru, kecuali dia.

 

                                    (Al-Isra`: 67)

 

 

 

 

 

3. Aqidah yang sentiasa menerima bukti

 

            Ini bererti setiap perkara yang dikemukakan untuk  membuktikan kebenaran aqidah Islam mesti akan diterima oleh aqal yang waras dan tidak lagi boleh ditolak dengan hujjah, kerana ia mempunyai bukti yang cukup jelas dan padat. Oleh kerana itu sejak zaman dahulu sehingga sekarang perdebatan mengenai kebenaran agama Islam akan berakhir dengan kebenaran Islam akan mendapat tempat. Sebagai contohnya zaman sekarang di mana perdebatan antara Ahmad Deedat selalu menampakkan kebenaran Islam menyebelahi di pihaknya.

 

            Tepatlah seperti mana Allah SWT berfirman:

 

" "

 

Ertinya: Katakanlah (wahai Muhammad) bawa datanglah keterangan- keterangan kamu, sekiranya kamu orang-orang yang benar

 

                                    (Al-Baqarah: 111)

 

 

 

4. Aqidah jelas terang

 

            Tidak ada kesamaran dan kekaburan untuk memahaminya. Aqidah tepat dan tetap tanpa menerima apa-apa perubahan, penambahan, pengurangan dan penyesuian sejak daripada ia mula diturnkan kepada para rasul-rasul yang sebelum daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya mereka menyeru manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah yang satu.

 

 

5. Aqidah sebagai pembentuk  peribadi

 

            Sebagaimana yang kita ketahui bahawa aqidah Islam ialah aqidah Rabbaniah, bersifat fitrah, tetap, menyeluruh dan sebagainya, telah dapat membentuk insane yang mantap dan teguh jiwanya. Kekuatan aqidah inilah  yang menjadi sumber kekuatan Islam dan umatnya seperti yang pernah dibuktikan oleh sejarah yangf pernah memerintah2/3 daripada dunia dengan dasar Islam. Begitu juga debgan perjuangan umat Islam di xaman mutakhir ini di Iran, Afghnistan, Lubnan, Palestin dan lain-lain lagi.