AQIDAH ISLAMIYYAH

 


 

Aqidah adalah teras di dalam kehidupan umat Islam. Tanpa Aqidah umat Islam akan jadi lemah. Justeru itu kita dapati bahawa umat Islam hari ini sangat lemah, kalau dibandingkan

dengan umat Islam yg terdahulu. Umat Islam hari ini amat mudah terpengaruh dengan fikrah-fikrah yang dibawa oleh musuh-musuh Islam.

 

Bukan setakat itu, mereka jug a telah menganggap bahawa pengertian Aqidah ini cukup dengan adanya pengetahuan mengenai rukun Iman, cukup dengan percaya bahawa Allah yang menjadikan manusia, dan Rasullullahh SAW adalah pesuruhNya, tanpa menghayati tuntutan dari keimanan itu.

 

Selain   itu, mereka juga tidak memahami bahawa Iman dan Amal merupakan dua perkara Yang amat penting, dua perkara yang beriringan dan tidak berpisah walaupun berbeza dari segi takrif. Kerana 'arnal itu adalah hasil daripada Iman, dan Iman pula tidak sempurna tanpa 'amal. Ini telah dijelaskan

oleh Allah,

 

FirmanNya:

 

"إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون "

Maksudnya: "Sesungguhnya  orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama. Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambalah iman mereka  (kerananya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (Yaitu) orang- orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

                                   

   ( Al- Anfaal: 2-3)

 

 

 

 PENGERTIAN AQIDAH

 

         Perkataan Aqidah berasal dari kalimah `aqada  (عـقـد)yang bermaksud ikatan atau janji yang kukuh. Dari segi istilah syara` ialah kepercayaan yang tersimpul kukuh dan teguh dalam jiwa sehinnga tidak mungkin akan terurai oleh apa jua  suasana dan keadaan. Aqidah ialah perjanjian keimanan yang kuat  antara manusia dengan pencjptanya iaitu Allah swt. Sesungguhnya perhubungan yang mengikat manusia di dalam Islam adalah satu perhubungan yang unjk dan tersendiri. Ia Iahir dari ciri-ciri dan tabiat Islam yang bersifat Istimrariyyah  (berterusan ) dan mempunyai matlamat yang bercirikan rabbani. Hubungan yang dimaksudkan bukanlah hubungan darah

keturunan, tanahair,jenis, puak, taraf kcdudukan atau keluarga semata-mata kerana hubungan tersebut mungkin bersatu dalam waktu tertentu sahaja dan mungkin berpisah seperti yang diperlihatkan pada kisah Nabi Nuh a.s. ketika baginda berkata: "Wahai tuhanku, sesungguhnya anakku itu daripada keluargaku.Allah berfirman: “wahai Nuh, dia bukanlah daripada keluargamu”

 

Allah telah menafikan ikatan antara Nabi Nuh dengan anaknya lantaran kekufuran anaknya kepada Allah. Jelas di sini bahawa "sendi " keimanan telah  memutuskan ikatan antara Nabi Nuh dengan anaknya meskipun anaknya dari tulang sulbi baginda sendiri.