Tekanan Hidup

Pengenalan

Manusia sentiasa menghadapi pelbagai bentuk masalah di dalam menjalani kehidupannya seharian. Masalah-masalah ini secara keseluruhannya dikenali sebagai tekanan hidup. Tekanan hidup ini ada ketikanya boleh dihadapi dengan mudah, kekadang memerlukan bantuan kawan-kawan malah ada di antaranya yang mengganggu perjalanan kehidupan seharian.

Tekanan merupakan punca kepada hampir semua masalah dan kecelaruan psikologi. Seseorang yang terlalu kerap menghadapi tekanan akan mengalami kemurungan, kesedihan, kerunsingan dan beberapa masalah psikosomatik. Lantaran itu, setiap bentuk tekanan yang dihadapi perlu diatasi dan dirawat.
 

Definisi

Tekanan hidup atau dalam bahasa Inggerisnya ‘stress’ berasal daripada perkataan Greek “stringere” yang bermaksud “ketat” atau “tegang”. Para ahli psikologi melihat tekanan ini daripada pelbagai sudut dan aspek.

Pertama, dari sudut rangsangan yang menyebabkan tekanan. Pendekatan ini mengkaji rangsangan-rangsangan fizikal, fisiologi dan psikologi yang menyebabkan tekanan seperti kebisingan, suhu, kelembapan, sakit, emosi dan lain-lain. Tekanan yang dihadapi ini boleh diatasi sekiranya punca atau rangsangan yang menyebabkan berlakunya tekanan itu dihapuskan.

Kedua, fenomena ini dilihat dari aspek tindak balas organisma terhadap tekanan yang dihadapi. Tindak balas yang dimaksudkan ialah tindak balas fisiologi yang berlaku di dalam tubuh organisma.

Ketiga, dari aspek kebolehan organisma untuk berinteraksi dengan alam persekitaran yang menyebabkan tekanan serta menyesuaikan diri terhadap tekanan yang dihadapinya.

Pada asasnya terdapat empat bentuk tekanan hidup iaitu:
1. Tekanan yang berlebihan
2. Kurang tekanan
3. Tekanan yang baik dan berguna
4. Tekanan yang memudharatkan

Setiap individu mendekati sesuatu rangsangan daripada pelbagai sudut. Ada yang melihatnya sebagai tekanan yang tidak memberi apa-apa manfaat dan ada yang menggunakan tekanan yang dihadapi dengan sepenuhnya. Oleh sebab itu, setiap individu perlu mempelajari cara-cara yang sesuai untuk mengurus tekanan yang dihadapinya.

Pada masa yang sama, jika seseorang itu terlalu kerap menghadapi tekanan hidup maka ia akan dapat menyesuaikan diri dengannya secara automatik. Sementara bagi seseorang yang tidak pernah menghadapi tekanan maka kerentaannya terhadap apa-apa rangsangan yang mempunyai unsur-unsur tekanan adalah amat tinggi. Interaksi antara manusia dengan punca tekanan adalah penting dalam usaha penyesuaian diri terhadapnya.

* akan datang: Punca-punca Tekanan Hidup

Disediakan oleh Unit Motivasi dan Kaunseling, RDS Mawaddah Consultancy Centre