INGATAN UTAMA

 

 

 

 

 

 

 

Umum

 

Ingatan utama atau RAM merupakan tempat penyimpanan program dan data program kegunaan CPU semasa perlaksanaan program. Ia berfungsi sebagai penyelaras data dan penyimpan data sementara untuk pembacaan dan penulisan terus oleh CPU.

 

Antara jenis-jenis RAM ialah EDO RAM D RAM SD RAM dan sebagainya