CIP PEMPROSES

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUM

 

Ia merupakan jantung kepada komputer. Ia adalah unit yang telah dipaterikan dari berjuta-juta transistor,diod dan pelbagai komponen lain supaya ia bersaiz lebihkecil.

 

SEPINTAS LALU

 

Pemproses atau lebih dikenali dengan CPU ( central processor unit ) berfungsi untuk menguruskan segala operasi dalam sistem komputer.CPU adalah satu-satunya komponen sisitem komputer yang menjalankan pengiraan aritmetik dan logik.

 

Antara cip-cip pemproses yang terkenal ialah INTEL , AMD , CYRIX IBM dan WINCHIP. Penggunaan CPU adalah berdasarkan kelajuannya yang diukur dalam unit megahertz ( Mhz ).