PAPAN KEKUNCI

 

 

 

 

 

Papan kekunci ialah perhubungan daripada anda kepada komputer . Arahan yang anda beri ke komputer datangnya dari papan kekunci. Ia amat penting untuk aplikasi-aplikasi word seperti Lotus , Microsoft Word dan sebagainya.