PAPAN INDUK

 

 

 

 

 

 

 

 

UMUM

 

Papan induk atau papan utama merupakan jantung kapada sistem. Papan induk ini mempunyai bentuk dan jenis dan merupakan pusat pemasangan seperti ingatan ( memori ) papan kekunci kad video , kad bunyi dan sebagainya.

 

JENIS-JENIS PAPAN INDUK.

 

Di pasaran terdapat berbagai jenis papan induk. Ianyabiasa dirujuk kepada jenis slot-slot antaramuka ( interface slot ) pada papan induk.

 

Slot-slot yang digunakan adalah ISA ( Industry Standart Architecture ), EISA ( Extended Industry Standart Architecture ),  VLB( Vesa Local Bus ) dan PCI ( Peripheral Component Interconnect ).

 

Papan induk juga bergantung kepada jenis pemperoses. Pada kebiasaannya setiap satu papan induk hanya boleh dipasang dengan pemperoses yang bersesuaian dengannya. Komputer tidak akan berfungsi jika papan induk menggunakan pemperoses yang tidak sesuai dengannya.

 

SEPINTAS LALU.

 

Papan induk mempunyai beberapa set-set chip yang mengawal sistem komputer seperti mengawal pemperoses,papan kekunci dan beberapa komponen komputer yang lain.