MODEM

 

 

 

Modem berfungsi menyambung komputer ke dunia luar melalui talian telefon. Ia menukar isyarat elektrik kepada bentuk yang lain bergantung kepada apa maklumat yang di hantar atau diterima oleh sesebuah komputer. Ia juga boleh di gunakan untuk membuat dan menerima panggilan telaefon dengan menggunakan aplikasi tertentu.